C.J. Kalden

Drs. C.J. Kalden (53) wordt per 1 januari 2002 de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Hij is de opvolger van T. Joustra, die voorzitter wordt van de raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Kalden is momenteel directeur-generaal bij LNV.