60 mln extra voor herstel Enschede

Het kabinet trekt nog dit jaar 60 miljoen gulden extra uit voor de wederopbouw van Enschede. Dat staat in de Najaarsnota 2001, die gisteren in het kabinet is besproken. Het kabinet besteedt ook extra geld aan de aankoop en het behoud van natuurgebieden (400 miljoen gulden), het restaureren van monumenten (75 miljoen) en de bestrijding van terrorisme (60 miljoen gulden).