Website

Sinds vandaag hebben mannen en vrouwen gelijke rechten in Turkije. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij een scheiding man en vrouw de goederen eerlijk verdelen. Tot nogtoe stonden eigendommen op naam van de man. Mensenrechten zijn nog altijd een heikel punt in het land dat zich op de scheidslijn tussen Europa en Azië bevindt. Meer over de rechten van de mens in Turkije op www.amnesty.nl onder `Turkije'.