Veel meer vossen na MKZ-crisis

Als gevolg van de uitbraak van mond- en klauwzeer in april dit jaar is het aantal vossen in Friesland ,,dramatisch'' gestegen. Door het jachtverbod tijdens de crisis kregen jagers niet de kans jonge vossen af te schieten.

Precieze cijfers heeft hij niet, maar ,,de vos is het enige dier dat geprofiteerd heeft van de MKZ-crisis'', aldus R. Horst van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Al jaren registreert Horst als vossencoördinator het aantal gedode vossen.

Door de vele vossen worden weidevogels als kievit en grutto ernstig bedreigd. Horst voorspelt dat die trend in 2002 doorzet. ,,De overgrote meerderheid van de jonge vossen is dan groot geworden en kan zich voortplanten'', aldus Horst.

Ook de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten ziet de toekomst van de weidevogels somber in door de toename van het aantal vossen in Friesland. ,,Als het zo doorgaat is het aantal kieviten over vijf jaar gehalveerd'', schat voorzitter A. Osinga.