Ramsj

Willem Otterspeer: Bolland. Paperback, Bert Bakker 1996, van ƒ63,– voor ƒ25,–. Steven Sterk Utrecht

Jubelend ontvangen biografie van de Leidse filosoof G.J.P.J. Bolland (1854-1922). `Meesterlijk boek', `Fascinerend', `Een triomf van stijl' schreef de pers onder meer. Bolland leidde een boeiend leven: arme ouders, vader vroeg overleden, moeder prostituee, zat drie jaar in de bak, klom van leraar Engels op tot hoogleraar in de wijsbegeerte. ,,Bolland gaf de wijsbegeerte een levendigheid die bijna haar dood werd'', aldus Otterspeer.

    • Ewoud Sanders