Ramsj

Martin Bossenbroek: Holland op zijn breedst. Paperback, Bert Bakker 1996, van ƒ63,– voor ƒ25,–. Steven Sterk Utrecht

Degelijke studie over het belang van Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur van omstreeks 1900. Volgens Bossenbroek ontstond er indertijd een nieuw nationaal zelfbewustzijn: niet meer Holland op z'n smalst, maar Holland op z'n breedst. Samen met Herman Beliën en Gert Jan van Setten voerde Bossenbroek de redactie over In de vaart der volken (van ƒ52,75 voor ƒ19,90), een bundel historische essays over `Nederlanders rond 1900'. Ook dit boek is verkrijgbaar bij Steven Sterk in Utrecht.

    • Ewoud Sanders