Ramsj

Cees Fasseur: Indischgasten. Paperback, Bert Bakker 1996,

van ƒ42,95 voor ƒ15,–. Steven Sterk Utrecht

In deze bundel beschrijft de Leidse hoogleraar Fasseur de levensgeschiedenis van tien tijdgenoten van Multatuli. Het gaat om indischgasten, ondernemende Hollanders die poogden (en er soms in slaagden) fortuin te maken in Indië. Van dezelfde auteur is bij Steven Sterk te koop (van ƒ25,– voor ƒ12,50) De indologen, een goed ontvangen studie over Nederlandse ambtenaren in de Oost tussen 1825 en 1950.

    • Ewoud Sanders