PvdA: CDA geeft asielzoekers schuld

De PvdA, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer hebben de grootste oppositiepartij, het CDA, er van beschuldigd de problemen met de huisvesting in ons land te wijten aan asielzoekers. Dat gebeurde gisteren tijdens het debat over de begroting van het ministerie van VROM.

,,U bent goedkoop bezig met allochtonen tegen autochtonen uit te spelen'', zei PvdA-woordvoerder A. Duivesteijn tegen zijn CDA-collega Rietkerk. Die had een verband gelegd tussen het tekort aan (nieuwe) woningen en de komst van asielzoekers. Onder meer door asielzoekers groeit de bevolking jaarlijks met honderdduizend personen, stelde Rietkerk vast: ,,Elk jaar komt er een stad als Dordrecht of Zoetermeer bij.'' Volgens het CDA kan ,,dit saldo door een restrictief toelatingsbeleid worden verminderd''. Later voegde Rietkerk daaraan toe dat ,,het beleid in Europees verband stringenter gemaakt zou kunnen worden opdat de vluchteling woonruimte geboden kan worden''.

Staatssecretaris Remkes had de Kamer gisteren laten weten dat de woningproductie sterk achterblijft bij de doelstelling van het kabinet om jaarlijks honderdduizend woningen aan de voorraad toe te voegen. Dit jaar komt men niet verder dan 65.000 en volgend jaar zullen het er nog minder worden. Die vermindering houdt in sterke mate verband met het personeelstekort in de bouw.

Duivesteijn noemde de opvatting van het CDA ,,een min standpunt'' en vroeg zich af waarom geen rekening was gehouden met het aantal echtscheidingen, als gevolg waarvan ook meer wooneenheden nodig zijn, of met het aantal studenten dat zelfstandig wil wonen.

,,Dit is demagogisch'', aldus Duivesteijn. Zijn collega-Kamerlid Van Gent (GroenLinks) stelde vast dat er momenteel nogal wat partijen druk zijn ,,met pogingen om Leefbaar Nederland rechts in te halen''.

SP-woordvoerder Poppe vroeg het CDA of de partij soms af wil van het vluchtelingenverdrag.