Publieke omroep investeert wel in onzeker internet

Ruim 40 miljoen gulden ontvangen de publieke omroepen van staatssecretaris Rick van der Ploeg voor de stimulering van de internet-activiteiten.

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur heeft geen last van de aandeelhouder. Veel ondernemingen snoeien drastisch in hun investeringen in internet. Dat komt door het verslechterde economische klimaat en ook is nog steeds onduidelijk hoe met internet, gericht op een algemeen publiek, winst kan worden gemaakt.

Maar tegen de stroom in trekt Van der Ploeg ruim 40 miljoen gulden uit voor investeringen in internet. De PvdA-staatssecretaris stelt het geld beschikbaar aan de publieke omroepen voor extra internetactiviteiten.

,,Zendgemachtigden kunnen in het verlengde van hun werk voor radio en televisie prachtig materiaal publiceren op het world wide web'', schrijft Van der Ploeg in een eerder deze week verstuurde brief naar de Tweede Kamer. ,,De praktijk wijst uit dat kijkers en luisteraars deze verrijking en verdieping van de programmering waarderen. Voorwaarde voor een goed publieksbereik is een goede ontsluiting van de digitale schatkamers.''

Tot voor kort waren de publieke omroepen beperkt in de mogelijkheden om internet te benutten, omdat daarvoor alleen verenigingsmiddelen mochten worden aangewend. Met ingang van de zogenoemde concessiewet, september 2000, mag men nieuwe diensten die aansluiten bij de hoofdtaak bekostigen uit de omroepmiddelen.

Begin 2001 heeft McKinsey & Company in opdracht van het ministerie van OCenW, de NOS en de STER de digitale toekomst verkend en een advies uitgebracht. In navolging van dit advies vindt Van der Ploeg dat internet en digitale televisie belangrijke kansen bieden ,,voor verbetering van zijn dienstverlening aan burgers''. Een ,,innovatieve publieke omroep kan profijtelijk zijn voor de gehele telecommunicatie en mediasector en bijdragen aan de doelstelling van dit kabinet om op het gebied van ICT een positie te houden in de kopgroep van Europese landen'', motiveert Van der Ploeg de investering.

De commerciële omroepen reageren furieus op de extra investering. ,,De publieke omroepen ontvangen jaarlijks 1,3 miljard gulden van de staat en daarnaast nog eens 0,5 miljard gulden aan reclamegelden'', rekent woordvoerder Jacqueline Hekkers van RTL4 voor. ,,Dat zou genoeg moeten zijn om ook internetactiviteiten te financieren.'' De commerciële zenders spreken van een vorm van ,,onacceptabele concurrentievervalsing'' en RTL4 onderzoekt welke stappen kunnen worden ondernomen om aan deze situatie een einde te maken. Volgende week wordt de begroting van OCenW in de Kamer besproken en de commerciële omroepen hopen dat de parlementariërs de concurrentievervalsing aan de orde zullen stellen. Het lobbycircuit, via e-mail, draait overuren. Voor RTL4 zijn de druiven zuur; de tv-zender liep een paar jaar geleden voorop met internetactiviteiten, maar snoeide fors in de investeringen omdat het geen geld opleverde. In tegenstelling tot Van der Ploeg en de publieke omroepen heeft RTL4 wel een aandeelhouder.

,,Ik vind het logisch dat Van der Ploeg extra geld investeert in internet'', zegt Monique van Dusseldorp; zij geeft leiding aan een adviesbureau dat onderzoek doet naar de relatie tussen internet en tv. De irritatie van de commerciële omroepen kan ze zich goed voorstellen. ,,Er is namelijk niet gedefinieerd wat het unieke domein van de publieke omroep is en wat overgelaten zou kunnen worden aan de markt.'' Staatssecretaris Van der Ploeg zou eerst ,,de spelregels moeten bepalen'' voordat hij extra geld beschikbaar stelt. De investeringsimpuls levert, zo verwacht Van Dusseldorp, ,,veel clashes op tussen de publieke en commerciële omroepen.''