OM schrapt hoger beroep `Clickfonds'

Het openbaar ministerie (OM) trekt het hoger beroep in de belangrijkste rechtszaak van de beursfraude-affaire in Nederland, beter bekend als `Operatie Clickfonds', in.

Dat heeft de persofficier van het Amsterdamse parket vanmiddag desgevraagd bevestigd. De beslissing betekent dat Justitie zich neerlegt bij het vonnis van de rechtbank. Die verklaarde het OM in juni niet ontvankelijk in de zaak tegen de eerste hoofdverdachten uit de Clickfondszaak, de voormalige directie van het effectenhuis Leemhuis en Van Loon.

Volgens het ongemeen hard geformuleerde vonnis was er in de publiciteit bij de start van de actie in 1997 te hoog van de toren geblazen waardoor Leemhuis en Van Loon onnodig werd beschadigd. De directie, waaronder H. Vermeulen, werd alleen veroordeeld voor een kleine interne loonbelastingkwestie van het bedrijf.

De rechtbank noemde de handelwijze van Justitie ,,schadelijk voor de strafrechtspleging in het algemeen'', onder andere omdat de Duitse tekst van een rechtshulpverzoek aan Zwitserland bleek te verschillen van de Nederlandse versie. Het OM legt zich nu bij dit vonnis neer. Door deze beslissing zijn de kansen op toekenning van een schadeclaim voor de Leemhuis en Van Loon-directie toegenomen. Het effectenhuis zou, vlak voor het uitbreken van de beursfraudezaak, overgenomen worden. Door Clickfonds vielen die plannen in het water. Maar de schade is betrekkelijk nauwkeurig vast te stellen omdat de waarde van het bedrijf vanwege de overname was getaxeerd. Raadslieden van Leemhuis en Van Loon hebben al laten doorschemeren dat een civiele claim zeker 30 miljoen zal bedragen.

Het vonnis in de Leemhuis en Van Loon-kwestie werkt ook door in twee nog resterende zaken tegen hoofdverdachten, effectenhandelaar Adri S., en vermogensbeheerder D. de Groot. Dat het intrekken van het beroep ook consequenties voor deze zaken heeft, bevestigt de persofficier. Ze wil er verder niet op ingaan: ,,Dit aspect zal nog nader worden bestudeerd en dat duurt nog wel een tijd.''

Het OM zou later op de dag nadere toelichting geven. In Clickfonds is, naast Adri S. en D. de Groot, nog één hoofdverdachte, effectenhandelaar E. Swaab. Zijn zaak staat verder af van de Leemhuis en Van Loon-kwestie.

    • Joost Oranje