Offensief Blair toetreding GB tot eurozone

De Britse premier Tony Blair heeft vandaag een nieuwe hint gegeven dat hij tot de euro wil toetreden met een krachtige aanval op de anti-Europese sentimenten van zijn land.

De Britse naoorlogse Europa-politiek is een ,,tragedie'' van ,,gemiste kansen in de naam van illusies'', zei Blair in Birmingham bij de vakgroep Europese studies van de universiteit.

De grootste vergissing is dat de Britten ,,tot op de dag van vandaag niet de werkelijkheid hebben doorzien van een opkomende Europese integratie'' en koppig hun soevereine zelfbeeld bleven koesteren. Daarmee hebben ze ,,het Britse belang geschaad'', aldus Blair.

Het Verenigd Koninkrijk had volgens hem in de jaren vijftig tot de Gemeenschappelijke Markt moeten toetreden in plaats van wachten tot 1973. ,,Eerst zeiden we dat [die markt] er niet zou komen, toen zeiden we dat hij niet zou werken en toen zeiden we dat we hem niet nodig hadden'', aldus Blair. ,,Maar hij is er gekomen en het [Verenigd Koninkrijk] had in elk stadium het nakijken.''

Blairs toespraak wordt uitgelegd als een nieuw krachtig signaal dat hij nog deze regeringsperiode bereid is een referendum over toetreding tot de euro uit te schrijven. Tijdens het laatste partijcongres, in oktober, zei de minister-president al dat zijn regering die stap zou moeten durven nemen en sommige waarnemers noemen Blairs toespraak van vandaag het ,,officiële begin van de campagne''. Peter Hain, staatssecretaris voor Europese Zaken, maakt met dezelfde boodschap al een paar weken een tournee over de Britse eilanden. Maar de machtige minister van Financiën, Gordon Brown, laat periodiek weten veel lauwer tegenover toetreding te staan.

Blair onderstreepte opnieuw dat het officiële standpunt over de euro ongewijzigd blijft: in principe vóór, maar pas besluiten over toetreden als de euro blijkt te werken en het Britse economisch belang dient. De regering heeft beloofd binnen twee jaar een beslissing te nemen.

Een meerderheid van de Britten is overigens nog tegen toetreding, al kan dat na 1 januari veranderen zodra de munt in de rest van Europa fysiek werkelijkheid wordt. Downing Street ontkende gisteren een bericht dat Blair binnenskamers zou hebben besloten een referendum uit te stellen tot 2005, zodat het kan samenvallen met nieuwe verkiezingen.

Blair zei opnieuw dat een krachtige Britse rol in Europa en de samenwerking met de Verenigde Staten elkaar wederzijds steunen. Na 11 september zijn de argumenten daarvoor alleen maar sterker geworden.

    • Hans Steketee