Nietsvermoedend

Daarnet passeerde je het huis

Waar je later komt te wonen,

Waar je elke steen zult kennen

En elke kleur en elk geluid,

Waar je de bomen zult zien groeien

Door de ramen in de zomer,

Waar je je kinderen zult krijgen

En zult waken aan hun ziekbed;

Dat zal daar allemaal gebeuren,

Je fietste er langs en herkende het niet.

    • Rudy Kousbroek