Mogelijk vetorecht Rusland bij NAVO

Rusland moet op cruciale terreinen medezeggenschap krijgen in de besluitvorming van de NAVO en mogelijk ook een vetorecht. Dit heeft NAVO-secretaris-generaal Robertson gisteren en vandaag gezegd tijdens een bezoek aan Rusland.

,,We praten niet meer over de formule `19+1' maar over de 20. Vetorecht is een van de implicaties'', aldus Robertson. ,,Ik heb geen sentimenten meer, alleen een koud pragmatisch verlangen'' de betrekkingen tussen de NAVO en Rusland te versterken, voegde hij er in een vraaggesprek met het dagblad Izvestija aan toe. Om deze nieuwe band tussen de voormalige vijanden vorm te geven moet een Russisch-Noord-Atlantische Raad in het leven worden geroepen, die de huidige Permanent Joint Council van Rusland en de NAVO vervangt.

De Britse premier Blair presenteerde vorige week een plan voor structurele samenwerking tussen de alliantie en Rusland. Volgens een hoge NAVO-diplomaat heeft de NAVO Robertson gemachtigd om in Moskou ,,de mogelijkheden te onderzoeken om de samenwerking tussen NAVO en Rusland op een nieuwe leest te schoeien. ,,Maar er is nog helemaal niets beslist, ook niet op het terrein van het vetorecht'', zegt de diplomaat. Vanmiddag voerde Robertson in Moskou nader overleg met president Poetin. De Russische president verheugde zich over de ,,zeer energieke ontwikkeling van de contacten''. Gisteren en vanochtend heeft Robertson gesproken met minister Ivanov (Buitenlandse Zaken), diens naamgenoot Ivanov (Defensie) en nationaal veiligheidsadviseur Roesjailo.

Robertson wilde voor zijn gesprek met Poetin nog niet specifiek ingaan op de onderwerpen waarover Rusland kan meebeslissen. Volgens informatie van het persbureau Reuters zou Rusland medezeggenschap krijgen over vredesoperaties, crisismanagement, terrorisme en noodhulp voor burgers.

Een hoge NAVO-diplomaat in Brussel acht ,,het uitgesloten'' dat Rusland over alle NAVO-zaken medezeggenschap of een vetorecht zal krijgen, ,,zoals over de collectieve veiligheid''. De Russische minister van Defensie zei gisteravond: ,,Voor het eerst in decennia hebben Rusland en de NAVO een gemeenschappelijke vijand: het internationale terrorisme.''

De strijd daartegen betekent volgens deze minister samenwerking bij het tegengaan van verspreiding van massavernietigingswapens, ,,transparantie'' over wederzijdse militaire doctrines en infrastructuur en een gezamenlijke aanpak van de drugshandel. Roesjailo liet vanmorgen eveneens blijken dat Moskou nieuwe ,,mechanismen'' voor besluitvorming over een breed pakket opeist. Volgens hem valt ook de georganiseerde misdaad daaronder. Rusland heeft geen behoefte aan louter militaire samenwerking. [Vervolg NAVO: pagina 4]

NAVO

'Opening Rusland aangrijpen'

[Vervolg van pagina 1] Na een bijeenkomst in het Kremlin met leden van de buitenlandcommissie van de Doema liet president Poetin gisteravond nogmaals blijken dat Rusland geen volledig lidmaatschap van de NAVO ambieert.

De Russische militaire top, gevormd tijdens de Koude Oorlog, zou daarmee niet kunnen leven. ,,Qua economisch, technologisch, militair en territoriaal potentieel is Rusland in staat zich zelfstandig te verdedigen'', aldus Poetin gisteren. ,,Maar als de NAVO bereid is onze nationale belangen te erkennen, dan zij wij bereid tot een nieuwe verhouding tot de NAVO''.

Na de oorlog om Kosovo was het overleg in de Permanent Joint Council van de NAVO en Rusland uit 1997 nog vrijblijvender geworden. ,,De PJC loopt niet zo lekker'', zegt een hoge NAVO-diplomaat. Volgens de Britse premier Blair noopt het nieuwe terrorisme nu tot een doorbraak. De NAVO is het er over eens ,,dat zich nu een opening voordoet die we niet kunnen negeren'', aldus een NAVO-diplomaat.

Tijdens het bezoek van Poetin aan de Verenigde Staten vorige week liet ook president Bush zich positief uit over nauwere samenwerking tussen Rusland en de NAVO in de strijd tegen ,,terrorisme, regionale instabiliteit en andere dreigingen van deze tijd''.

Voordat Robertson aan zijn reis door Rusland begon - eergisteren was hij te gast in het voormalige Stalingrad - had de secrataris-generaal volgens een NAVO-diplomaat ,,een algemene machtiging gekregen'' van de lidstaten om nauwere samenwerking in Moskou te bespreken. Ook Nederland heeft zich bij dat unanieme standpunt van de NAVO aangesloten, zeggen NAVO-diplomaten. De samenwerking met Rusland is één van de onderwerpen tijdens NAVO-ministerraden in december.

hoofdartikelpagina 7