Krachtpatser STE koning onder toezichthouders

Vandaag bespreekt de ministerraad het nieuwe toezichtmodel voor de financiële sector. De beurswaakhond STE komt als winnaar uit de bus.

De drie bazen van de drie financiële toezichthouders hebben de afgelopen maanden regelmatig de gang gemaakt naar de Korte Voorhout 7. Op dat adres huist het ministerie van Financiën. En op de derde verdieping bevindt zich de directie Financiële Markten. Arthur Docters van Leeuwen, voorman van de STE, Dirk Witteveen, baas van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en Nout Wellink, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), overlegden er met Jeroen Kremers, plaatsvervangend thesaurier-generaal van Financiën. Het onderwerp: de toekomst van het toezicht op de financiële sector.

De toezichthouders hebben Kremers een voorstel gepresenteerd over verdere samenwerking. Financiën zal dat zo goed als zeker vrijwel integraal overnemen.

In het nieuwe model zal het huidige toezicht naar sectoren (DNB voor banken; de PVK voor verzekeringsmaatschappijen; STE voor effecteninstellingen en beurs) plaatsmaken voor het zogenoemde twin peaks-model. De nadruk komt daarbij te liggen op het onderscheid tussen toezicht op de financiële soliditeit (prudentieel) en op het gedrag van financiële instellingen. Die nieuwe opzet past bij de vermenging van verschillende activiteiten (bankieren, verzekeren, beleggen) binnen grote concerns.

De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer bewaken straks alleen nog de financiële soliditeit. Zij krijgen respectievelijk de banken en verzekeraars onder hun hoede. De twee instellingen gaan inniger samenwerken. Directeuren zullen via kruiselingse benoemingen in elkaars directies plaatsnemen zodat het toezicht op de financiële gezondheid van bankverzekeraars als ING en Fortis efficiënter verloopt.

DNB en de PVK verliezen in het nieuwe model macht aan de STE. Beurswaakhond STE krijgt bijvoorbeeld het toezicht in handen op de producten en consumentenvoorlichting van banken en verzekeraars. Vanaf 2002 is een zogeheten financiële bijsluiter verplicht bij hypotheken, levensverzekeringen en spaarplannen. Voor de consument moet dat leiden tot meer helderheid en informatie. De STE zal de bijsluiter straks controleren.

Ook het toezicht op beleggingsinstellingen als Robeco, traditiegetrouw uitgevoerd door DNB, gaat ook over naar de STE. Dat geldt eveneens voor de controle op consumentenkrediet, begin dit jaar nog overgeheveld van Economische Zaken naar DNB.

Waarschijnlijk krijgt de Stichting Toezicht Effectenverkeer ook de verantwoordelijkheid voor de tussenpersonen. Deze bemiddelaars in verzekerings- en hypotheekproducten staan tot nu toe niet onder actief toezicht. Voor de PVK is de voorgenomen toewijzing aan de STE een deceptie. Afgelopen zomer liet voorzitter Witteveen nog weten dat zijn organisatie voor die taak goed uitgerust was.

Onder leiding van Docters van Leeuwen, voormalig directeur van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, is de STE uitgegroeid tot een krachtpatser van formaat. In september 1999, toen hij aantrad, werkten er vijftig mensen, nu zijn dat er meer dan 170.

Recentelijk is al het toezicht op fusies en overnames van de Sociaal Economische Raad verhuisd naar de STE. Ook de controle op financiële verslaggeving van beursfondsen komt in de toekomst terecht bij de beurswaakhond. De bescherming van beleggers staat daarbij centraal.

De STE is allang niet meer de politieagent van de effectenbeurzen die zij voorheen was. Tot die conclusie is Financiën ook gekomen: de STE gaat straks dan ook `de Financiële Marktautoriteit' heten.

    • Philip de Wit