Königsberg

In het Interview van Marc Chavannes met Wendy Doniger, die dit jaar de Huizingalezing zal houden, (CS 16-11-01) wordt de indruk gewekt dat Königsberg (de geboorteplaats van haar vader) een Poolse stad was die vervolgens eerst Duits en daarna Russisch werd. In werkelijkheid heeft Königsberg sinds haar stichting door de `Deutsche Orde' in 1255 altijd een Duits karakter gedragen, weldra als lid van de Hanze. In de 15de eeuw is de stad een tijdlang horig geweest aan de koning van Polen en in de 18de eeuw vijf jaar door Rusland bezet geweest, maar ook toen was ze even weinig Pools of Russisch als Amsterdam Spaans was toen Nederland horig was aan `de koning van Hispanje'. Ze verloor pas haar Duits karakter nadat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de meeste Duitsers uit Oost-Pruisen waren weggevlucht, verdreven of geliquideerd en het noordelijk deel van Oost-Pruisen Russisch was geworden. Königsberg werd toen als Kaliningrad een Russische marinebasis.