Heinrich Böll

In haar bespreking van Heinrich Bölls `Briefe aus dem Krieg' (Boeken, 2.11.01) suggereert Anneriek de Jong dat Böll `een meester was in het simuleren. Vreemde ziekten overvielen hem, de ``wolhymnische koorts'' bijvoorbeeld [...].' De wolhynische koorts (niet: `wolhymnische' koorts), door luizen overgedragen, was een van de meest voorkomende infectieziekten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog (in het westen `trench fever' genaamd). Ook in de Tweede Wereldoorlog kwam deze ziekte voor aan het Oostfront. Dit is bepaald geen simulantenziekte.

Naschrift Anneriek de Jong:

U heeft gelijk, de wolhynische koorts was in de Tweede Wereldoorlog geen fictie. Maar Heinrich Böll schreef om precies te zijn in zijn brief dat zijn `plotselinge koorts' een `veel voorkomende en bij sommigen erg gewilde soldatenziekte' was. Dus toch een toespeling op het simuleren.

Lezers die willen reageren op de inhoud van de bijlage Boeken kunnen hun brieven (max. 300 woorden) zenden aan: Redactie Boeken, NRC Handelsblad, Herengracht 545-549, 1017 BW Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten

De Nederlandse prijzen van buitenlandse boeken kunnen onderhevig zijn aan koersfluctuaties.

    • Prof. Dr. J. Huisman