Groene stroom duurder door prijsafspraak

De circa 700.000 consumenten die groene stroom afnemen, betalen samen 135 miljoen gulden teveel voor hun groene stroom. Dat is het gevolg van afspraken tussen Economische Zaken en de Europese Commissie

De afspraken bepalen dat de prijs van groene stroom niet te ver onder die van reguliere, grijze stroom mag komen te liggen. Anders moet groene stroom extra belast worden.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de producenten van groene stroom desgevraagd gemeld dat zij rekening moeten houden met de afspraak tussen EZ en de Europese Commissie. Het Financieele Dagblad toonde vanmorgen een berekening van het nadeel dat consumenten ondervinden als gevolg van deze afspraken.

In 1997 diende EZ een verzoek in bij de Europese Commissie voor de invoering van een regulerende energiebelasting. Op grijze stroom kwam een extra `ecotax', een milieumaatregel, zodat grijze stroom kunstmatig duurder werd gemaakt. Omdat op advies van de Nederlandse regering is bepaald dat de productie van groene stroom per definitie duurder is dan die van grijze stroom, werd de ecotax niet als een steunmaatregel maar als een milieu-stimulans gezien. Afgesproken werd dat op groene stroom geen ecotax zou komen (een nihil-tarief), dit om het gebruik van duurzame energie te bevorderen.

Brussel ging akkoord met de aanvraag, maar waarschuwde dat het niet de bedoeling is dat de prijs van groene stroom ,,ver onder die van grijze stroom'' komt. Als dat wel gebeurt, is het nihil-tarief voor groene stroom niet nodig (immers, de productie van groene stroom kan dan blijkbaar goedkoper dan grijze stroom) en daarmee een verboden steunmaatregel aan die sector, zo redeneerde Brussel. Mocht de productieprijs van groene stroom dalen, dan kan eventueel een verlaagd ecotax-tarief op groene stroom ingevoerd worden.

EZ ontkent met klem dat het hier om prijsafspraken zou gaan tussen het ministerie en de energieproducenten. ,,De bedrijven bepalen hun eigen prijs. Wij hebben ze slechts desgevraagd gemeld dat Brussel, en wij dus ook, de prijzen met argusogen volgen'', aldus een woordvoerder van het ministerie.

De winstmarge voor energieproducenten op groene stroom is dankzij de Brusselse verordening dubbel zo groot als die op reguliere stroom.

Dat levert de energieproducenten jaarlijks zo'n 135 miljoen gulden extra op. De ecotax op grijze stroom levert de staat dit jaar naar verwachting een kleine zes miljard gulden op.