France Telecom wil schuld snel herfinancieren

France Telecom (FT) moet een goed gevoel hebben over zijn financiële situatie. Beleggers houden weer van grote telecomconcerns. Gebruikmakend van de omslag van de stemming is FT gesprekken begonnen over de herfinanciering van de grote syndicaatslening die het concern vorig jaar heeft opgenomen om het mobiele-telefoniebedrijf Orange te kopen. Het wil die gesprekken begin volgend jaar afronden. Die haast heeft een reden die niets te maken heeft met voorbijgaande marktsentimenten, want als het concern de nieuwe lening niet begin volgend jaar geregeld heeft, kan het in de problemen komen met de oude.

Beleggers voelen zich aangetrokken tot FT door het vooruitzicht op een redelijk rendement op de korte-tot-middellange termijn, en ook door zijn status als het dominante nationale telecomconcern met een overheidsbelang. Volgens de prospectus van de obligatie-emissie van vorig jaar maart is aan de lening voor de aankoop van Orange een clausule verbonden die FT ertoe verplicht dat de winst vóór rente en belastingen over 2001 3,5 maal de rentelasten dekt. Die clausule is volgens een ingewijde nog steeds van kracht. Toch verwachten analisten van Société Générale – nota bene één van de bij de lening betrokken partijen – dat de winst vóór rente en belastingen slechts 3,1 maal de rentelasten zal bedragen.

Het is makkelijk voor te stellen waarom FT haast wil maken met een herfinanciering. Als het de nieuwe lening eenmaal binnen heeft, doet het er niet meer toe wat er met de oude gebeurt. Maar het niet nakomen van zijn verplichtingen – ook al is het slechts in technische zin – is een vernedering.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Paul Raynes