Europeaan verdient nog maar tweederde inkomen Amerikaan

Het verschil in levensstandaard tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is de afgelopen jaren toegenomen, vooral als gevolg van achterblijvende innovatie en trage introductie van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Het inkomen per hoofd van de bevolking in de EU is nu minder dan tweederde van dat in de VS, wat voor tweederde wordt verklaard door de geringere arbeidsparticipatie in de EU. Sinds de late jaren zestig was de inkomenskloof nog nooit zo groot. Toch slagen sommige lidstaten van de Europese Unie er wel in de achterstand op de VS in te lopen.

Dat is de kern van het gisteren gepresenteerde Competitiveness Report 2001 van de Europese Commissie. Eurocommissaris Erkki Liikanen (Ondernemingen en Informatiemaatschappij): ,,Terwijl de economische groei versnelde en de werkgelegenheid in de late jaren negentig toenam, blijft de sleutelvraag waarom de EU niettemin terrein op de VS verloor in termen van concurrentiekracht en levensstandaard. Er zijn twee antwoorden: zwakke innovatieve prestaties en langzame invoering van nieuwe technologieën.''

De arbeidsproductiviteit in de EU is minder dan driekwart van de Amerikaanse. Midden jaren negentig lag de Europese productiviteit nog op 80 procent van het Amerikaanse niveau. Volgens het rapport werd in 1999 in de EU 2,4 procent van het bbp in ICT geïnvesteerd, tegen 4,5 procent in de Verenigde Staten. Recente studies geven aan dat eind jaren negentig in Amerika 0,8 tot 1 procentpunt economische groei per jaar aan ICT kan worden toegeschreven. De EU liep door de lagere ICT-investeringen jaarlijks 0,3 tot 0,5 procentpunt groei mis.

Intussen ligt het investeringsniveau in hightech in Zweden en Groot-Brittannië hoger dan dat in de VS en lopen Denemarken, Ierland en Nederland hun achterstand in. Het rapport constateert ook dat Finland, Ierland en Oostenrijk in de tweede helft van de jaren negentig een hogere industriële productiviteitsgroei kenden dan de VS.

Uit een gisteren ook door Eurocommissaris Liikanen gepresenteerde `Ondernemingsscoreboard' blijkt ook opnieuw dat men in de Verenigde Staten ondernemender is dan in de Europese Unie: 70 procent van de Amerikanen denkt eraan ooit eigen baas te worden. Bij de Europeanen is dit slechts 50 procent.

    • Hans Buddingh'