Dittrich beticht van fraude met getallen

Een voormalig medewerker van de Universiteit Maastricht, C. van der Hucht, heeft bij minister De Vries (Binnenlandse Zaken) melding gemaakt van fraude met studentenaantallen, onder verantwoordelijkheid van K. Dittrich, nu voorzitter van het college van bestuur van de universiteit.

Volgens Van der Hucht, die de minister maandag per fax heeft aangeboden het bewijsmateriaal te leveren, gaf Dittrich in 1990 in zijn functie als universiteitsbestuurder opdracht tot het oneigenlijk verhogen van aantallen eerstejaars. Daardoor zou de universiteit tussen 1990 en 1995 vijf miljoen gulden te veel hebben ontvangen van het ministerie van Onderwijs. Minister De Vries moet binnenkort beslissen over de kandidatuur van Dittrich (PvdA) voor het burgemeestersambt in Maastricht. Van der Hucht zegt de feiten na elf jaar te melden, ,,omdat het onaanvaardbaar is dat iemand met dergelijke gedragingen een openbaar ambt vervult''.

De feiten dateren uit de periode dat Dittrich verantwoordelijk was voor de financiën van de universiteit. Het aantal eerstejaars studenten zou zijn verhoogd door er hbo-studenten bij op te tellen die in het tweede of derde jaar instroomden. ,,Die methode was verboden door het ministerie'', aldus Van der Hucht, die de opdracht weigerde uit te voeren. Uit documenten van het ministerie blijkt dat mogelijk ook andere universiteiten de methode toepasten. Uit de gegevens blijkt voorts dat het ministerie het verbood. Tot sancties kwam het niet. Dittrich zegt zich niet te herinneren dat met cijfers is geknoeid. Binnenlandse Zaken heeft Van der Hucht inzage gevraagd in het bewijsmateriaal.