Boswachter ontdekt plantje

Boswachter Kees Bruin van Staatsbosbeheer heeft in de duinen van Texel een voor Nederland nieuwe plant ontdekt: draadfonteinkruid. De waterplant kwam voor zover bekend alleen voor in Scandinavië, Ierland, Schotland en in de Alpen maar heeft zijn leefgebied nu kennelijk uitgebreid. Boswachter Bruin trof de waterplantsoort aan tijdens een inventarisatie van het Mokslootgebied, een voormalig waterwingebied in het zuiden van het eiland dat acht jaar geleden werd omgevormd tot natuur. Bruin heeft de plant zelf de naam draadfonteinkruid gegeven als vertaling van de wetenschappelijke naam potamogeton filiformis. ,,Er moet nog een commissie over oordelen, maar dit zal de naam wel worden, denk ik.''

De plant groeit in ondiep water, in zandige bodems. Bruin dacht bij zijn vondst aanvankelijk het verwante kamfonteinkruid in handen te hebben, maar bedacht toen dat de vruchten van kamfonteinkruid veel groter zijn. Bruin: ,,Ik had eerder in een Engels boek zitten bladeren over de duinplassen in Schotland, waarin deze plant is beschreven. Toen ging ik combineren en uiteindelijk bleek het inderdaad die soort te zijn.''

Het Rijksherbarium heeft de vondst inmiddels bevestigd en een gedroogd exemplaar aan zijn collectie toegevoegd. Ook buitenlandse deskundigen hebben de vondst inmiddels bevestigd, zo laat Staatsbosbeheer weten. De vondst duidt erop dat de kwaliteit van het water in het Mokslootgebied goed is. ,,Het is mooi, schoon water'', zegt Bruin.

Is er misschien een prijs voor de ontdekker? Bruin lacht. ,,Nee, de plant zelf is de prijs.''