ARC

In de vitrine van een voormalig winkelpand in Amsterdam-West stond een bordje met de tekst: ,,Als u succes wilt in uw werk, meldt u zich dan binnen.'' Dat liet ik me geen twee keer zeggen. Zou het dan toch nog eens lukken?

Ik werd hartelijk ontvangen door breed glimlachende medewerkers, die kennelijk al volop succes in hun werk hadden. Een donker meisje stapte op me af en wees naar de muren, waarop grote kleurenfoto's met teksten hingen. ,,Weet u wat Scientology is?'' vroeg ze.

Ik liet het haar nog eens geduldig uitleggen, want misschien was mijn kennis over de omstreden, religieuze sekte van de eerwaarde L. Ron Hubbard inmiddels verouderd. Dat bleek gelukkig mee te vallen. Wat ik alleen niet wist, was dat Hubbard tegenwoordig ook veel actie onderneemt in de plantenwereld. Hij probeert planten sneller te laten groeien, zodat de voedselvoorziening in de wereld verbetert. Ik zag hem in een grote plantenkas staan, waarbij me weer eens opviel dat hij steeds meer op de voormalige CPN-leider Paul de Groot begint te lijken, inclusief diens rundervagijn-achtige lippen, als ik die even van Gerard Reve mag lenen.

We bleven stilstaan voor een bord met een grote driehoek. Bovenaan stond het woord `Communicatie' en aan de basis prijkten de woorden `Affiniteit' en `Realiteit'.

,,Wij vinden het heel belangrijk hoe het met uw ARC is gesteld'', zei het meisje. Ze wees op het woord `begrip' in het midden van de driehoek. ,,Als het met een van de drie onderdelen van uw ARC niet goed gaat, is er ook te weinig begrip. Dan wordt de driehoek steeds kleiner.''

Ik begreep het probleem en voelde de vraag al aankomen: ,,Hoe is het met uw eigen ARC? Bijvoorbeeld in uw relatie?''

,,Kan beter'', kwam ik haar royaal tegemoet.

,,Wat zou u het liefst willen verbeteren?''

Ik koos blindelings voor de communicatie altijd prijs.

,,Dan weet ik iemand die u kan helpen'', zei ze, en ze voerde me haastig naar een ander vertrek, waar een helaas wat oudere dame me dankbaar in ontvangst nam. We liepen door een vertrek waarin zes lieve Scientology-kindertjes les kregen van een ernstige Scientology-onderwijzeres, en namen in de naastgelegen ruimte plaats aan een tafeltje.

Ze kwam snel terzake. Zozo, dus het schortte in mijn relatie aan communicatie? Daar moest ik reuze mee oppassen, want zo'n relatie kon snel afsterven. Voelde ik veel moeheid en onrust? Dat waren de eerste signalen. Was er al sprake van een scheiding? Daar was ik nog te moe voor, wilde ik zeggen, maar ze stelde me al de beste remedie voor: een cursus communicatie, gebaseerd op de werken van L. Ron Hubbard. Veertig lesuren voor 315 gulden.

,,Ik wil er thuis nog even over denken'', zei ik.

,,Wat kunt u thuis nou meer bedenken dan hier?'' vroeg ze. Haar toon klonk voor het eerst scherp.

,,Ik zou ook psychotherapie kunnen proberen'', zei ik.

Ze snoof minachtend. ,,Psychotherapie? Allemaal onzin.''

We gingen een beetje teleurgesteld uit elkaar. Op deze manier kwam de plantenwereld van L. Ron Hubbard nooit tot grote bloei om nog maar te zwijgen van mijn toch al zo armetierige ARC.

    • Frits Abrahams