Aanpak van legionella is geldverspilling

De aanpak van minister Pronk (Milieubeheer) om legionella uit het leidingwater te weren, betekent dat er onnodig miljarden guldens worden uitgegeven, terwijl de dodelijke bacterie niet wordt uitgebannen.

Dat hebben artsen van de GGD Kennemerland en het Streeklaboratorium Haarlem vandaag gezegd op het Eerste Nationale Legionella Symposium. Beide instituten doen onderzoek naar de nasleep van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora die drie jaar geleden aan 32 mensen het leven kostte.

Pronk kwam vorig jaar met de `Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater'. Die zou Nederland goeddeels legionellavrij moeten maken. Sinds 15 oktober gelden voor waterleidingen in kantoren, bedrijven, scholen, flats, appartementencomplexen, zorginstellingen, kinderdagverblijven en horecagelegenheden strenge veiligheidseisen. Onderzoek in opdracht van VROM wees uit dat de aanpak maximaal 42 miljard gulden kost. Overigens voldoen weinig gebouwen aan de eisen. Vaak zijn ingrijpende aanpassingen van de installatie nodig.

Tijdens het symposium is een alternatief gepresenteerd voor de aanpak van Pronk. E. IJzerman, arts-microbioloog van het Streeklaboratorium Haarlem: ,,Wij kiezen voor een selectieve aanpak, waarbij vooral naar risicoplekken gekeken wordt. Pronk is te rigide. Het is zinloos om elk gebouw op de schop te nemen. Beter is om verschil te maken tussen gebouwen met een laag risico (zoals kantoren) en gebouwen met een hoger risico, waar warm water verneveld wordt of waar risicogroepen (ouderen en zieken) verblijven.''

Tegelijk pleiten de artsen voor een aanpassing van de gehanteerde norm van 50 legionellabacteriën per liter water. IJzerman: ,,Die norm is onrealistisch laag, en voert de kosten op. De bacteriën zitten in elke waterleiding en zolang ze niet explosief groeien is dat niet erg.'' Tijdens het symposium is ook een pleidooi gehouden voor de komst van een landelijk centrum voor legionella-onderzoek. Nederland mist zo'n organisatie die speurt naar de bron van legionellagevallen. J. den Boer, arts bij de GGD Kennemerland: ,,De GGD's doen nu onvoldoende brononderzoek.'' Dat onderzoek belangrijk is, blijkt uit de ontdekking in 1998 van legionella bij een inwoner uit Bovenkarspel. Dat was een jaar vóór de uitbraak op de Flora. De GGD deed toen geen onderzoek, aangenomen werd dat de man de ziekte had opgelopen tijdens een vakantie. Den Boer: ,,Nieuw onderzoek wees uit dat de man vlak voor zijn reis de Flora had bezocht. Hij kan ook daar besmet zijn.''

De installatiebranche en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hadden eerder kritiek op de ,,dure en onuitvoerbare aanpak'' van Pronk.