Korthals: vrijheidsstrijders mogen worden uitgeleverd

Vrijheidsstrijders die aanslagen plegen lopen een even groot risico om vervolgd of uitgeleverd te worden als terroristen. Dat heeft minister Korthals van Justitie vanochtend gezegd tijdens het slotdebat in de Tweede Kamer over de totstandkoming van het verdrag van de Verenigde Naties over de bestrijding van het terrorisme.

Het verdrag regelt in internationaal verband de opsporing, uitlevering en vervolging van personen die verdacht worden van terrorisme. Met name GroenLinks drong aan op een aparte bepaling in dat verdrag, waarin voor vrijheidsstrijders een uitzondering zou worden gemaakt. GroenLinks verwees daarbij naar het Palestijnse verzet in de door Israël bezette gebieden. ,,Deze verdragen mogen niet zo ver gaan dat zij raken aan vrijheidsstrijd'', aldus woordvoerster Halsema. Ook andere Kamerleden, zoals Van Middelkoop van de Christenunie, wezen op het dilemma: ,,Wat is een legitieme verzetsbeweging, wat is terreur en wat is wettig gebruikt geweld?''

Korthals verwees naar onderhandelingen in de Algemene Vergadering van de VN, waar de Islamitische Organisatie Conferentie lobbyt om te voorkomen dat strijders voor zelfbeschikkingsrecht ooit als terroristen worden gekenmerkt. Korthals vindt deze lobby onaanvaardbaar. Volgens de minister geldt bij conflicten als in Israël ook het humanitaire oorlogsrecht.

De minister verzette zich ook tegen een voorstel van de PvdA om het binnenkort in Den Haag te installeren Internationaal Strafhof jurisdictie te geven over de berechting van terroristen. Korthals wees erop dat het statuut voor dat strafhof na moeizaam onderhandelen tot stand is gekomen. Als dat statuut nu alsnog zou worden opengebroken, zou dat de weg vrijmaken voor andere landen om opnieuw wensenlijstjes in onderhandeling te brengen. Hij zegde de PvdA wel een behoedzame lobby toe, ,,als daar in de wandelgangen een oor voor is'', om te bewerkstelligen dat het strafhof die jurisdictie na zeven jaar wel krijgt.

De Kamer drong er ook op aan bij het nemen van maatregelen tegen de financiering van terrorisme oog te hebben voor liefdadigheidsinstellingen. Korthals zegde toe dat het Centraal Bureau Fondsenwerving betrokken zal worden bij naleving op de Wet ongebruikelijke transacties.

Korthals liet verder weten dat Nederland niet zal meewerken aan uitlevering van verdachten aan nog op te richten Amerikaanse militaire rechtbanken. Deze tribunalen gaan mensen die van terrorisme worden verdacht en die tijdens militaire acties zijn opgespoord direct te velde berechten.