Kamer schoorvoetend akkoord met `Nice'

De Tweede Kamer houdt reserves over de toekomstige besluitvorming binnen de uitgebreide Europese Unie. Toch stemde zij gisteren in met het Verdrag van Nice.

De Tweede Kamer gaat in grote meerderheid schoorvoetend akkoord met het Verdrag van Nice.In dit verdrag wordt de besluitvormingsprocedure binnen de Europese Unie aangepast aan de toekomstige uitbreiding.

Tijdens de behandeling van het verdrag in de Kamer lieten de meeste parlementariërs gisteren blijken niet gelukkig te zijn met de magere resultaten van de zogeheten Intergouvernementele Conferentie die eind vorig jaar tot het Verdrag van Nice heeft geleid. ,,Het Verdrag van Nice is vooral te beschouwen als een product van gestoelde nationale belangen en een gebrek aan bevlogenheid'', zei Tweede-Kamerlid Scheltema (D66). CDA-afgevaardigde Verhagen stelde vast dat met het verdrag de Europese Unie ,,zeker niet democratischer of transparanter is geworden''. PvdA'er Timmermans deed het resultaat af met een ,,zes min''.

In de Kamer heerste vooral teleurstelling over de beperkte voortgang op het terrein van meerderheidsbesluitvorming. De bedoeling was dat in Nice zou worden afgesproken de mogelijkheid van afzonderlijke lidstaten om besluiten op basis van hun vetorecht tegen te houden fors te beperken. In plaats daarvan zou meer bestuurd kunnen worden aan de hand van meerderheidsbesluitvorming. Tijdens de onderhandelingen in Nice is hierover echter nauwelijks voortgang geboekt.

In een gezamenlijke motie van CDA, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks werd de regering opgeroepen bij de volgende Intergouvernementele Conferentie de invoering van meerderheidsbesluitvorming weer op de agenda te zetten. De Kamer verbindt hieraan wel de voorwaarde dat ook het Europees Parlement meer bevoegdheden krijgt. Zonder die koppeling ontstaat er, zoals Kamerlid Verhagen het uitdrukte, een situatie ,,waarin niet alleen het Europees Parlement buitenspel staat, maar ook de nationale parlementen omdat zij hun mogelijkheid van beïnvloeding verliezen''.

Tijdens de onderhandelingen in Nice heeft premier Kok er op gestaan dat bij de verdeling van de stemgewichten per land Nederland meer stemmen zou krijgen dan het kleinere België. Dit is na langdurig onderhandelen gehonoreerd, met één stem. Nederland heeft straks bij de besluitvorming in de Europese Raad van ministers dertien stemmen, en België twaalf. ,,Onze conclusie is dat dit niet sterk is uitgevallen voor Nederland'', aldus de VVD'er Van Baal, die eraan herinnerde dat een ander uitvloeisel van het Verdrag van Nice is dat Nederland straks zes van de 31 zetels in het Europees Parlement zal moeten inleveren.

Het Verdrag van Nice krijgt ook de steun van de kleine christelijke fracties, ChristenUnie en SGP. Deze partijen zijn principieel gekant tegen de steeds grotere greep die Europa krijgt op de nationale staten. De SGP'er Van den Berg zei voor een moeilijk dilemma te staan. Verdere federalisering wordt door zijn partij afgewezen, maar daar staat tegenover dat de SGP wel altijd voorstander is geweest van uitbreiding van de EU met de landen uit Midden- en Oost-Europa.

Hetzelfde geldt voor de ChristenUnie. Ook deze fractie schaart zich achter het verdrag omdat er, aldus Kamerlid Van Middelkoop ,,nauwelijks sprake is van soevereiniteitsoverdracht''.

Alleen de SP zal tegen het Verdrag van Nice stemmen. Volgens fractievoorzitter Marijnissen is het verdrag niet anders dan een verdere stap in de richting van een federaal Europa. ,,Samenwerking is prima, maar tegen federalisme zeggen we nee'', zei hij.