Jongeren diep in de schulden

Bijna driekwart van de jongeren in de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (jongeren die vier dagen per week werken en één dag studeren) hebben `soms tot regelmatig' schulden. De jongeren die rood staan hebben gemiddeld een schuld van 3.100 gulden.

Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud), dat drieduizend jongeren tussen de 15 en 24 jaar ondervroeg over hun financiële situatie. De jongeren blijken hun geld vooral te besteden aan alcohol, auto's, kleding, uitgaan en mobiele telefoons. Vaste financiële lasten hebben ze vrijwel niet, omdat ze meestal nog thuis wonen.

Van de ondervraagden heeft 11 procent een schuld van 5.000 gulden of hoger, 9 procent een schuld tussen de 2.000 en 5.000 gulden. Toch maakt slechts 15 procent van de ondervraagden zich regelmatig zorgen over hun financiële situatie. De helft van de ondervraagden geeft aan niet goed met geld te kunnen omgaan.

De werkende jongeren hebben gemiddeld 1.355 gulden per maand te besteden. Vaak volgen zij een opleiding voor de bouw of de detailhandel. Het Nibud noemt de resultaten ,,zorgwekkend'', temeer daar het inkomen van de jongeren die werken en studeren in de toekomst weinig zal stijgen. Hierdoor krijgen zij nauwelijks kans hun schulden af te lossen.