Irak verandert toon over wapeninspectie

Irak zal terugkeer van de internationale inspectie van zijn wapenprogramma's overwegen als de in 1990 opgelegde handelssancties van de Verenigde Naties worden opgeheven.

Dat heeft de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Naji Sabri, gezegd in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met de in Londen verschijnende Arabische krant Al-Hayat. De VN trokken de wapeninspecteurs eind 1998 uit Irak terug. Sindsdien hebben Iraakse leiders hun terugkeer altijd categorisch van de hand gewezen. Een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN uit december 1999 die opschorting van de sancties behelst als Irak de wapeninspecteurs weer toelaat, is door Bagdad verworpen.

Sabri zei tegenover Al-Hayat dat de Veiligheidsraad éérst de sancties moet opheffen voor Irak bereid is na te denken over nieuwe controle van zijn wapenprogramma's. Ook zei hij dat het hele Midden-Oosten moet worden gezuiverd van massavernietigingswapens.

Niettemin is er sprake van een lichte verandering van toon. Vice-president Taha Yassin Ramadan zei op 11 september nog dat Irak terugkeer van de wapeninspecteurs ,,heeft geweigerd en zal blijven weigeren. Wij geven niet toe aan enige druk, welke formule ook wordt bedacht voor de zogeheten inspecteurs''. ,,De kwestie van de wapens is voorbij'', zei hij.

Sinds 11 september, dag ook van de aan de Arabische terroristenleider Osama bin Laden toegeschreven aanslagen in de VS, bepleiten haviken binnen de Amerikaanse regering om in het kader van de strijd tegen terrorisme ook af te rekenen met het Iraakse regime. Maandag beschuldigde Washington Irak er nog van er een uitgebreid biologische-wapenprogramma op na te houden.