Immigratie 2

Paul Scheffer verwijt Nederland en in het bijzonder premier Kok een zwalkende koers ten aanzien van migranten. Maar wat te denken van Scheffer zelf?

Volgens hem wordt ,,veel te gemakkelijk omgesprongen met naturalisatie'' en met ,,dubbele nationaliteit''. Immers als iemand ,,kiest voor de Nederlandse nationaliteit, behoort dat naast het verwerven van rechten ook de bewuste aanvaarding van plichten te betekenen''.

Vijf jaar geleden evenwel schreef hij nog: ,,Tegenover de nieuwe verplichtingen behoren ook nieuwe rechten te staan. Het gemakkelijker verwerven van het Nederlandse staatsburgerschap, eventueel naast de eigen nationaliteit, is een mogelijkheid.'' (Het nut van Nederland, Bert Bakker 1995, p. 35)

    • S. Rozemond Voorburg