Immigratie 1

Tja, files op de wegen zijn ook een begeleidend verschijnsel van onze welvaart.'' Wat wil Paul Scheffer (NRC Handelsblad, 17 november) met deze vergelijking met immigratie?

Mijn eerste reactie was: dit is een hyperbool, een retorische vrijheid die je eerder in een column of van een demagoog verwacht dan in een serieus betoog. Files zijn een probleem, immigratie is een probleem.

Zuiverder was de vergelijking geweest dat de mobiliteit net als de immigratie met de welvaart samengaan, en dat files en sommige rot-Marokkaantjes problemen zijn.

Nu lossen files uiteindelijk altijd weer op. Zou dat met dat andere probleem, of het nou de immigratieproblematiek of die rotjongens betreft, óók zo zijn? Een publicist dient zijn metaforen zorgvuldig te kiezen.

    • Felix van de Laar