Homo's tegen SGP

De Gay Krant en Stichting Vrienden van de Gay Krant hebben gisteren aangifte gedaan tegen partijvoorzitter W.Kolijn van de SGP. Ze vinden de uitspraken die Kolijn dinsdag in deze krant deed over homoseksueel gedrag ,,aanstootgevend'', en vrezen dat deze een toename van geweld tegen homoseksuele jongeren in de hand werken.

Kolijn had gepleit voor een verbod op het tot uiting brengen van homoseksualiteit in het openbaar. Dat zou strafbaar moeten worden gesteld. Hij zei tevens dat homofilie op dezelfde lijn ligt als pedofilie.

Overigens heeft Kolijn gisteren zijn uitspraken genuanceerd. ,,Ik ben er dinsdag niet in geslaagd om een evenwichtig antwoord te geven over dit onderwerp. Ik geef toe dat het mijn fout is. Mijn standpunten waren onzorgvuldig en ik neem ze terug. Het gaat er ons niet om, onderscheid te maken tussen homofiele, heterofiele of pedofiele uitingen in het openbaar. Wij menen dat onzedelijk gedrag in zijn geheel niet in het publieke leven thuishoort.''

Deze nuancering is voor H. Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Gay Krant, geen reden om de aangifte terug te trekken. ,,Tegenwoordig roept elke maand wel een geestelijk leider iets over homoseksuelen, krijgt daar vervolgens spijt van en trekt zijn uitspraak dan snel weer terug. Maar ook na zo'n excuus blijft de oorspronkelijke boodschap bij de aanhangers hangen en nemen ze die zelfs over.''

De Gay Krant vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om zo snel mogelijk opheldering te geven over de grenzen tussen drie grondrechten: vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en verbod op discriminatie. Het kabinet werkt al aan een notitie hierover naar aanleiding van een aangenomen motie van het Kamerlid Dittrich (D66).