Het ergste is voorbij voor KPN

KPN heeft zijn balans gerepareerd. Dat is een opzienbarende prestatie. Tijdens de donkere dagen in het midden van de zomer, toen het ene na het andere reddingsplan mislukte, bestonden er een reële risico's dat het met torenhoge schulden kampende concern in de afgrond zou duikelen. Vóór 2004 moet een bedrag van 9,5 miljard euro aan schulden terugbetaald worden.

De risico's zijn ondervangen door een gewaarborgde aandelenemissie van 5 miljard euro en door het besluit om voortaan voorrang te geven aan het verruimen van de kasstroom. Opgeteld bij de 2 miljard euro die KPN nu al in kas heeft en nog eens 2 miljard euro die het concern nog tegoed heeft op grond van reeds afgesproken belangenverkopen, levert dat in totaal 9 miljard euro aan liquide middelen op. Dat is nog steeds niet genoeg om de hele schuld van 9,5 miljard euro af te betalen, maar het concern kan wellicht nog eens 1 tot 2 miljard euro vrijmaken uit de verkoop van andere bedrijfsonderdelen. En als de nood aan de man komt, kan het een beroep doen op 3 miljard euro aan ongebruikte kredietfaciliteiten.

Hierdoor zal niet alle schuld van KPN verdwijnen. De nettoschuld bedroeg eind september 22,3 miljard euro. Het concern voorspelt slechts dat de schuld aan het eind van 2002 tot 14 miljard euro zal zijn ingekrompen. Dat niveau is nog steeds aan de hoge kant, maar wel dragelijk, zolang KPN zijn doelstelling om de kasstroom te verruimen maar haalt.

Dat lijkt gelukkig geen probleem. De winst vóór rente en belastingen voor volgend jaar moet zo rond de 4 miljard euro uitkomen. In het verleden zou dat bedrag helemaal zijn opgegaan aan kapitaaluitgaven en rentebetalingen, maar de kapitaaluitgaven worden volgend jaar van 3,8 miljard euro teruggebracht naar 2 miljard euro. En door de daling van de schuld zullen de netto rentebetalingen teruglopen van 1,3 miljard euro dit jaar naar 1 miljard euro.

Voor de obligatiehouders is het zeer goed nieuws dat de kapitaaluitgaven worden ingetoomd, het aandelenkapitaal wordt uitgebreid en er belangen worden verkocht. Of deze zaken ook zo positief zijn voor de aandeelhouders valt nog te bezien. Zij zullen jarenlang geen dividend meer ontvangen, en als ze dat wel weer krijgen, zullen ze het moeten delen met misschien wel twee maal zoveel anderen.

Veel hangt af van de vraag of Ad Scheepbouwer, de nieuwe topman, een culturele omslag bij KPN kan bewerkstelligen. Hij komt over als een keiharde bestuurder, maar hij is nog niet echt op de proef gesteld. Scheepbouwers grootste uitdaging zal zijn om enige waarde te putten uit E-Plus, de in problemen verkerende Duitse mobiele dochter van KPN, waarvoor 9 tot 11 miljard euro aan goodwill afgeschreven moet worden. Het concern beschouwt E-Plus niettemin als een kernactiviteit. Dat lijkt op een poging om van de nood een deugd te maken, want op dit moment is er gewoon niemand die E-Plus wil kopen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Hugo Dixon