GS in Gelderland rond zonder PvdA

De PvdA is niet vertegenwoordigd in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Gelderland. De PvdA heeft geweigerd toe te treden tot een college met CDA, VVD en SGP wegens de prominente rol die de ChristenUnie op de achtergrond vervult. Deze partij wordt gezien als `college schragende' partij die meebeslist over het programma, maar die geen gedeputeerde levert. De PvdA vindt deze `verrechtsing' van het college niet aanvaardbaar.

Vorige week namen Provinciale Staten een motie aan waarin stond dat ook de PvdA deel moest uit maken van een breed college met een extra gedeputeerde. De oppositiepartijen hebben scherpe kritiek geuit op de gang van zaken. Zij vinden dat er geen sprake is van de beloofde verbreding van het college en ze hebben moeite met de rol van de ChristenUnie.

Behalve de vier zittende gedeputeerden leveren CDA, VVD en SGP elk één nieuwe gedeputeerde. De bekritiseerde bestuurder H.Boxem (VVD) is in het nieuwe college niet meer verantwoordelijk voor economische zaken. Die portefeuille wordt overgenomen door partijgenoot H.Aalderink. N.Zondag (SGP) wordt als gedeputeerde verantwoordelijk voor de hervorming van de Gelderse bestuurscultuur.

H. Doek (CDA) wordt als nieuwe gedeputeerde belast met financiën. De bestuurscrisis ontstond anderhalve maand geleden toen CDA en VVD het vertrouwen opzegden in coalitiegenoot PvdA.