Extra 450 mln voor sociale zekerheid

Het kabinet houdt rekening met fors hogere kosten voor de inrichting van een nieuw stelsel voor de sociale zekerheid. Voor volgend jaar reserveert het hiervoor nog eens 450 miljoen gulden. Dat bedrag komt bovenop de al eerder vrijgemaakte 500 miljoen gulden voor komend jaar, omdat het oorspronkelijke bedrag al nagenoeg gebruikt is.

Dat blijkt uit de nog vertrouwelijke Najaarsnota van minister Zalm (Financiën), die morgen in de ministerraad wordt besproken. Minister Vermeend (Sociale Zaken) liet gisteren in de Tweede Kamer weten dat de zogeheten staartpost (voor onvoorziene kosten) ,,aanzienlijk'' zou worden verhoogd, maar hij wilde nog geen bedrag noemen.

In de begroting voor dit jaar was ook al een staartpost opgenomen van 500 miljoen gulden. Dit geld was bestemd voor tegenvallers bij de vorming van de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), de beëindiging en omvorming van Arbeidsvoorziening en de kwestie rond het Europees Sociaal Fonds (ESF). Volgens Vermeend is dit bedrag inmiddels besteed. Voor 2002 is nu een bedrag van 450 miljoen opgenomen. Ingewijden melden dat dit geld vooral nodig is voor de opsplitsing van Arbeidsvoorziening in vijf bedrijven.

Naast de 450 miljoen voor de sociale zekerheid wordt volgend jaar nog eens zo'n 350 miljoen gulden ingezet voor nieuw beleid.

Ook in het lopende jaar is er — ondanks de tegenvallende economische groei — nog extra geld te besteden, in totaal 400 miljoen gulden.

Van dat bedrag gaat 100 miljoen gulden naar aankoop en behoud van natuurgebieden en een zelfde bedrag naar de restauratie van monumenten. Verder is 60 miljoen vrijgemaakt voor terrorismebestrijding, 40 miljoen voor beveiliging van de eurotransporten, 25 miljoen voor de vestiging van het Internationale Gerechtshof in Den Haag en 10 miljoen voor onderwijshuisvesting voor asielzoekers.