Ex-geheim agent leidt Polen bij EU

De Poolse onderhandelaar bij de Europese Unie, Jan Truszczynski, blijkt in de jaren tachtig actief te zijn geweest voor de Poolse geheime dienst. Truszczynski, die namens de nieuwe sociaal-democratische regering van premier Miller met Brussel onderhandelt, gaf dat gisteren in Warschau openlijk toe, nadat het dagblad Zycie Warszawy het verleden van de onderhandelaar naar buiten had gebracht. ,,Ik was een van de weinigen die op dat moment iets van de Europese integratie wisten en werkte daarom als analist voor de geheime dienst.''

Sinds 1998 is in Polen de zogeheten lustratiewet van kracht. Die bepaalt dat hoogwaardigheidsbekleders zelf moeten aangeven of ze in het verleden voor geheime diensten hebben gewerkt. Hun meerderen kunnen dan bepalen of ze al dan niet in dienst blijven. Strafbaar is alleen de `lustratieleugen': wie zwijgt over zijn verleden kan tot tien jaar worden uitgesloten van bepaalde overheidsdiensten.

Truszczynski maakte gisteren bekend dat hij begin dit jaar een verklaring heeft afgelegd op de kanselarij van de president over zijn verleden als geheim agent. Daar werkte hij voor de verkiezingen van 23 september als adviseur op het gebied van Europese integratie. Volgens de wet had zijn verklaring openbaar moeten worden gemaakt door publicatie in het staatsblad Monitor. Dat is niet gebeurd. President Kwasniewski wijt dat aan een fout op zijn kanselarij.

Voor rechtse partijen als Liga van Poolse Families is de zaak opnieuw een indicatie dat de linkse politici Polen aan Brussel zullen verkwanselen, net zoals de communisten dat in het verleden aan de Sovjet-Unie deden.