`Commissie oorlogskunst deugt niet'

Het Joods Wereldcongres (JWC) is ontevreden over de manier waarop de door het ministerie van OCenW ingestelde restitutiecommissie zal adviseren over de teruggave van oorlogskunst door het rijk.

De commissie, die in januari aan het werk gaat, kan alleen claims beoordelen als het ministerie daarom verzoekt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om claims op kunstwerken uit rijksbezit. Bij kunstwerken die toebehoren aan andere instellingen, zoals musea of stichtingen, komt een claim uitsluitend voor behandeling door de commissie in aanmerking als beide partijen – degene die claimt en de huidige eigenaar van het kunstwerk – de minister daar samen om hebben gevraagd. Het JWC vindt dat de commissie ook claims moet beoordelen op aanvraag van particulieren die aanspraak maken op oorlogskunst of van organisaties die hen vertegenwoordigen. Het is bovendien bezorgd dat de commissie in de huidige opzet niet zelfstandig en onafhankelijk zal kunnen opereren. Volgens het JWC heeft de Nederlandse overheid al te veel families die hun in de oorlog geroofde kunstwerken opeisen hardvochtig en minachtend bejegend, is er decennialang informatie achtergehouden en wordt er te lang getalmd met teruggave.

De Tweede Kamer heeft vanochtend ingestemd met de voorstellen van het kabinet.