Boerderij mag dichtbij natuur

Veehouderijen mogen hun bedrijven uitbreiden tot op 250 meter van kwetsbare natuurgebieden. Dat heeft een meerderheid in de Tweede Kamer gisteren bedongen bij minister Pronk (Milieu). Pronk gaf na maandenlang verzet de wens van het kabinet op om bedrijfsuitbreiding te verbieden in een zone van 500 meter rond natuur. Pronk en Brinkhorst (Landbouw) wilden zo een einde maken aan de stankoverlast van veehouderijen, die milieuvervuilend ammoniak uitstoten.