Bioboeren haken af

Het aantal boeren dat overschakelt van de gangbare naar de biologische landbouw neemt af. Dit jaar zal de groei voor het eerst onder de tien procent liggen. Dit blijkt uit cijfers van het Platform Biologica, de koepelorganisatie voor biologische landbouw.

Het aantal biologische bedrijven nam in 1999 nog toe met 25 procent, vorig jaar was dat 14 procent. Dit jaar is de groei verder afgenomen tot 8 procent. Elk jaar stoppen er ongeveer vijftig biologische boeren. Ruim 1.500 veehouders en landbouwers werken op een biologische manier, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

F. Melita van Biologica vindt de ontwikkeling ,,verontrustend''. De oorzaken liggen volgens hem in een groeiend aantal overheidsregels, problemen bij opvolging, hoge arbeidsintensiteit en wantrouwen tegenover de overheid. Minister Brinkhorst van Landbouw wilde aanvankelijk af van de omschakelingsregeling, een subsidie voor boeren die willen overstappen op een biologische productiemethode. Het areaal biologische landbouwgrond groeit nog wel, dit jaar met vijftien procent tot ruim 25.000 hectare (1,3 procent van het totale landbouwareaal).

Om de doelstelling van het ministerie van Landbouw te halen, 200.000 hectare in 2010, is een jaarlijkse toename van het areaal nodig van 25 procent. Als de overheid geen maatregelen neemt, zal die niet gehaald worden, meent Melita. Biologica pleit voor een rijks-EKO-keurmerk voor biologische producten.