Van Boxtel: minder gezinsherenigingen

De mogelijkheden van gezinshereniging voor migranten met een tijdelijke verblijfstitel moeten worden ingeperkt. Gezinsvorming moet voor deze groep onmogelijk worden gemaakt.

Dat schrijft minister Van Boxtel (Integratiebeleid) in een vertrouwelijke nota die op korte termijn in het kabinet wordt besproken. Bij gezinshereniging gaat het om het overbrengen van een achtergelaten gezin uit het land van herkomst, gezinsvorming betreft het overbrengen van een huwelijkskandidaat uit het land van herkomst. Iedere buitenlander die naar Nederland komt krijgt een tijdelijke verblijfstitel.

Van Boxtel rechtvaardigt zijn voorstel tot strenger beleid ten aanzien van gezinsbeleid voor immigranten met het argument dat ,,aanzuigende werking naar Nederland'' moet worden voorkomen. Ook zou gezinsvorming met een partner uit het land van herkomst integratie bemoeilijken en vertragen. Volgens Van Boxtel moet daarom het Nederlandse gezinsmigratiebeleid in de pas lopen met het elders in Europa gangbare beleid. De minister wil inventariseren op welke punten het Nederlandse beleid coulanter is dan dat van andere landen, met name waar het gaat om de inkomenseis en de maximumleeftijd van toe te laten kinderen bij gezinshereniging.

Nederland kent nu een soepeler beleid voor gezinshereniging dan gebruikelijk in de meeste EU-landen. Zo wordt in Nederland bij de inkomenstoets de inkomens van beide partners bij elkaar opgeteld en is de termijn waarop de overgekomen partner een verblijf voor onbepaalde tijd krijgt korter. Ook mogen, in tegenstelling tot elders, migranten met een tijdelijke verblijfsstatus onder bepaalde voorwaarden de partner met wie hij of zij samenwoont, maar niet getrouwd is, laten overkomen.

Vorig jaar verleende justitie volgens een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in totaal 15.955 voorlopige verblijfsvergunningen in het kader van gezinshereniging- en vorming. De woordvoerder kon niet aangeven om hoeveel aanvragers met een tijdelijke verblijfsstatus het bij die aantallen gaat. Over de eerste helft van dit jaar had justitie 2.657 nieuwe aanvragen in behandeling. Daarbij gaat het om migranten met een tijdelijke verblijfsstatus.

Van Boxtels voorstel om het recht op gezinshereniging te beperken gaat minder ver dan een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, die vorige maand voorstelde het recht op gezinshereniging voor migranten met een tijdelijke verblijfsstatus geheel te schrappen.

nieuw nederlanderschap pagina 3

    • Jos Verlaan