Tie Holding verkleint verlies

Internetbedrijf Tie Holding heeft in het vierde kwartaal van het eind september afgesloten boekjaar een nettoverlies geleden van 4,4 miljoen euro (9,7 miljoen gulden), tegen een min van 6,8 miljoen euro een jaar eerder. De omzet nam toe van 3,8 naar 5,3 miljoen euro. Over het hele boekjaar liep het verlies op van 13,6 naar 16 miljoen euro. De omzet steeg wel fors, met 115 procent tot 19,6 miljoen euro. Deze stijging schrijft Tie toe aan autonome groei en acquisities.