`Strengere regels externe adviseurs'

Een meerderheid van de Eerste Kamer vindt het noodzakelijk dat de rol en functie van externe adviseurs bij de overheid aan strengere regels worden gebonden.

Premier Kok liet gisteren, tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer, in het midden of de regering een motie van deze strekking ook wil uitvoeren.

In een vinnig debat met senator De Boer (GroenLinks) verzette de premier zich tegen diens opmerking dat de regering eerder dit jaar een `flutnotitie' over deze materie naar de Eerste Kamer had gestuurd. De Boer nam zijn kwalificatie terug, maar ondervond – behalve bij de VVD – in de Kamer algemene steun voor de gedachte dat de regering te weinig actief is ten aanzien van het in het regeerakkoord vastgelegde voornemen jaarlijks 5 procent te bezuinigen op externe adviseurs bij de overheid.

De Boer kondigde aan een vorig jaar aangehouden motie over deze materie, toen ondertekend door alle partijen behalve PvdA en VVD, alsnog in stemming te brengen. Daarin wordt gevraagd om per ministerie elk jaar een overzicht te geven van de aard, omvang en kosten van externe adviezen. De motie was vorig jaar aangehouden nadat de regering een notitie had beloofd.

De notitie, in september verschenen, is in de ogen van de Kamer zó onbevredigend, dat nu ook de PvdA er kritiek op had. Zij komt volgende week, ten langen leste, in stemming. ,,Dan zien we wel weer'', aldus premier Kok.

Het wetenschappelijk bureau van GroenLinks publiceerde deze week een rapport over de rol van externe adviseurs bij de overheid. Daarin staat onder meer dat overheden deze duurbetaalde bureaus vaak inzetten terwijl die overheden al weten dat de aanbevelingen niet gevolgd zullen worden.