Samenwerking Renault en Nissan dichtgetimmerd

De minderheidsaandeelhouders van Renault hebben reden verontwaardigd te zijn over de ingewikkelde structuur waarmee de Franse autoproducent voor de dag is gekomen ter versterking van zijn bondgenootschap met Nissan. Op grond van de nieuwe overeenkomst draagt Renault de macht over zijn strategie over aan een Nederlandse houdstermaatschappij, waarin beide autoproducenten een belang van 50 procent hebben. Maar Nissan krijgt slechts een niet-stemgerechtigd belang van 15 procent in Renault, terwijl Renault 44 procent van Nissan in handen krijgt.

Renault heeft deze constructie bedacht om zijn bondgenootschap met Nissan steviger te verankeren. Het logische vervolg zou een volledige fusie zijn, maar dat lijkt onhaalbaar. Nissan heeft zijn zaken op orde gekregen sinds Renault zijn belang in het concern verwierf en is nu twee maal zo groot als zijn Franse vriend. Renault is bang dat Nissan op zoek gaat naar een andere partner of zelf ten prooi valt aan een concurrent. De nieuwe structuur is zo opgezet dat het heel lastig wordt om een verandering van het samenwerkingsverband te bewerkstelligen.

Tegelijkertijd biedt deze structuur de Franse overheid de mogelijkheid haar belang in Renault te verminderen, ter compensatie van de verliezen die zij leed door de drastische verlaging van de prijs van de Franse UMTS-licenties. Bij de Nederlandse houdstermaatschappij is tevens een stichting betrokken die de touwtjes in handen neemt als een vijandig bod op een van beide autoproducenten wordt uitgebracht.

Het probleem met dit alles ligt voor de hand: de aandelen van Renault worden er niet aantrekkelijker door. Ze worden nu al verhandeld tegen een korting van 20 procent ten opzichte van de som van de delen, omdat Renault steeds meer wordt gezien als een houdstermaatschappij voor Nissan en Volvo. Dat verschil kan nog groter worden door de nieuwe structuur en het gevaar dat de Franse overheid een groot deel van haar belang zal verkopen als de koers nog laag is. Het verbond tussen Renault en Nissan kent zeker industriële logica, maar heeft behoefte aan een structuur die de aandeelhouders vriendelijker gezind is.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Leslie de Quillacq