Remkes onder vuur door te trage woningbouw

De Tweede Kamer heeft kritiek op het huisvestingsbeleid van staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting). Er worden veel te weinig nieuwe woningen gebouwd en voor verschillende groepen huizenzoekers zijn geen interessante koop- of huurwoningen beschikbaar.

Dat stelden woordvoerders van diverse fracties gisteren tijdens het debat over de VROM-begroting voor volgend jaar. Volgens een opgaaf van Remkes zelf komen er dit jaar 65.000 woningen gereed, terwijl de doelstelling van het kabinet op 100.000 ligt. Volgend jaar zakt de productie nog verder: 60.000. Inmiddels heeft de staatssecretaris een werkgroep ingesteld die volgende maand al met voorstellen moet komen om een eind te maken aan de daling.

Volgens CDA-woordvoerder Rietkerk blijven de prijzen van nieuwe huizen als gevolg van deze situatie alsmaar stijgen. ,,Zelfs in de huursector ontstaan weer lange wachtlijsten. Tegenover de stijgende prijs staat echter niet of nauwelijks extra kwaliteit'', aldus Rietkerk. Hij wil dat Remkes gaat onderzoeken of er in de Flevopolder extra woningen kunnen worden gebouwd. PvdA-woordvoerder Duivesteijn beschreef de situatie op de Rotterdamse woningmarkt waar een groot tekort is aan (sociale) huurwoningen. Vorig jaar steeg daar de vraag van 13.500 naar 44.000 huizen. ,,Ook de trek van de middenklasse uit de stad baart ons zorgen. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het geringe aanbod aan geschikte koopwoningen in de stad. Die wordt zodoende het domein van alleenstaanden, jongeren, allochtonen, huishoudens met lagere en hogere inkomens'', aldus Duivesteijn, die een krachtiger beleid van de rijksoverheid bepleitte.