Nederland

In Nederland is door krapte op de arbeidsmarkt veel minder sprake van loonmatiging dan in andere landen van de eurozone. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde prognoses van de Europese Commissie. In de rest van de eurozone leidt oplopende werkloosheid wel tot voortzetting van loonmatiging.

De loonstijgingen in Nederland versnelden van 1,3 procent in 1996 tot ongeveer 5 procent in 2001. Hiermee kwam volgens Brussel een eind aan ,,de voorbeeldige loonmatiging'' van de afgelopen vijftien jaar.

Volgens de Europese Commssie werd het hierdoor ontstane verlies aan concurrentiekracht tot 2000 gemaskeerd door de daling van de eurokoers. Zij verwacht dat loonstijgingen – ofschoon ze zullen afzwakken – sterk blijven omdat de werkloosheid op een laag niveau blijft en de inflatie pas geleidelijk daalt. Vorige week waarschuwde premier Kok bij het Najaarsoverleg met de sociale partners dat ,,waakzaamheid'' is geboden.

De Europese Commissie denkt dat de groei van de Nederlandse economie dit jaar de 1,5 procent niet haalt.