Halt aan doorrekenen VVD-program

De VVD laat haar verkiezingsprogramma niet meer doorrekenen door het RIVM op milieu-effecten. Voorstellen van het Centraal Planbureau (CPB) om de effecten op onderwijs en zorg van de voorliggende programma's voor het eerst door te rekenen worden, door de VVD resoluut ter hand gewezen. Het CDA twijfelt nog over de uitgebreidere doorrekeningen.

Volgens de liberalen zou het in alledrie de gevallen gaan om zogenoemde kwalitatieve doorrekeningen, die anders dan de reguliere macro-economische doorrekening ,,te politiek'' worden. Arno Visser, lid van de programmacommissie van de VVD: ,,Het CPB en het RIVM creëren een papieren werkelijkheid. De investeringen zijn politieke keuzes, daar gaat het CPB niet over.'' Volgens Visser staat de beslissing los van mogelijke slechte uitkomsten van de doorrekeningen van het program.

Het CDA twijfelt of het zijn programma wil laten doorrekenen op het gebied van zorg en milieu. CDA'er Wijn: ,,De afspraak was: samen uit samen thuis. nu de VVD eruit stapt, twijfelen we zeer of wij dan wel door moeten gaan.'' De PvdA wil dat wel laten doen. PvdA'er Crone: ,,We hebben niets te verbergen.'' Onder meer GroenLinks en de SP pleiten wel voor de `zachte' toets van het CPB en het RIVM voor onderwijs, zorg en milieu.