Groot-Brittannië en Spanje oneens over Gibraltar

Spanje en Groot-Brittannië zijn er niet in geslaagd hun meningsverschil te overbruggen over de wijze waarop de toekomstige status van de Britse kroonkolonie Gibraltar zal worden vastgesteld. Dat bleek gisteren in Barcelona na een overleg tussen de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Piqué en zijn Britse ambtgenoot Jack Straw. Beiden spraken niettemin het voornemen uit om voor de zomer van volgend jaar een ,,globaal akkoord'' te sluiten over alle belangrijke thema's, inclusief ,,samenwerking en de soevereiniteit''. Beide landen verschillen fundamenteel over de wijze waarop de circa 30.000 Gibraltaresen erbij worden betrokken. Piqué onderstreepte dat Spanje geen ,,zelfbeschikkingsrecht'' erkent binnen de termen van het Verdrag van Utrecht (1713). Hierin werd de soevereiniteit over Gibraltar voor onbepaalde tijd aan Groot-Brittannië toegewezen, terwijl tevens werd bepaald dat Spanje automatisch weer in het bezit van het schiereiland komt als de Britten van dit recht afzien. Straw herhaalde dat Groot-Brittannië geen besluit omtrent de soevereiniteit zal nemen zonder dit te onderwerpen aan een referendum in Gibraltar.