Groeiherstel in eurozone niet voor 2003

De economie van de eurozone zal zich pas in 2003 herstellen van de huidige groeivertraging. De wereldwijde malaise heeft grotere gevolgen voor de eurozone dan eerder werd verwacht.

Dit zegt de Europese Commissie in haar vanmiddag gepresenteerde economische vooruitzichten, die nauwelijks afwijken van eerdere prognoses van IMF en OESO.

Door de trage groei loopt de werkloosheid voor het eerst sinds 1997 op, aldus de Commissie, om in 2003 weer onder het niveau van 2001 te zakken.

De economische groei zal voor 2001 gemiddeld 1,6 procent zijn in de twaalf landen van de eurozone, verwacht de Commissie. In 2000 werd nog 3,4 procent gehaald. Volgend jaar blijft de groei steken op 1,3 procent, waarna ze in 2003 op 2,9 procent uitkomt.

De Commissie noemt de onzekerheid over de vooruitzichten ,,ongewoon hoog'', niet in het minst door de terroristische aanvallen van 11 september in de VS. De Amerikaanse economie blijft volgend jaar achter bij die in de eurozone door het meer directe effect van `11 september' en het barsten van de `zeepbel' in de sector informatie- en communicatietechnologie, alsook door grotere overcapaciteit.

De Europese Commissie denkt dat de economie van de eurozone in de tweede helft van 2002 `momentum' krijgt als gevolg van reeds doorgevoerde belastingverlagingen, de `automatische stabilisatoren' van oplopende overheidstekorten, door verlaagde rente gunstige monetaire condities en dalende inflatie. Herstel zal meer dan in het verleden afhankelijk zijn van particuliere consumptie wegens de zwakte van de exportvraag. Investeringen zullen toenemen wegens de hoge capaciteitsbenutting. De inflatie daalt in het eerste kwartaal onder het door de Europese Centrale Bank beoogde maximum van 2 procent en komt in 2002 uit op 1,8 procent.

De oorzaken van de groeivertraging in 2001 zijn dezelfde in de belangrijkste economische regio's van de wereld: het barsten van de ict-zeepbel, de effecten van eerdere renteverhogingen na de olieprijsstijgingen, hogere inflatie die koopkracht aantastte en stagnerende groei van de wereldhandel. Daar kwamen de negatieve effecten van `11 september' bij.

Volgens de Europese Commissie verliep de 'transmissie' van deze schokken echter sneller dan voorheen door de sterkere integratie van financiële markten en de internationalisering van ondernemingen. De werkloosheid in de eurozone zal in 2002 met ongeveer een half miljoen personen toenemen, waardoor de werkloosheid oploopt van 8,3 naar 8,6 procent van de beroepsbevolking.

Duitsland, de grootste economie van de eurozone, presteert slecht met een groei van 0,7 procent in zowel 2001 als 2002 door gebrek aan structurele hervormingen, naijlen van hoge kosten van de hereniging en aanhoudende problemen in de bouw. Alleen Finland doet het in 2001 slechter wegens de problemen in de ict. Griekenland krijgt een forse stimulans door de Olympische Spelen.

    • Hans Buddingh'