Geen steun voor Geesink in olympische kringen

Het lijkt uitgesloten dat NOC*NSF de statuten in overeenstemming moet brengen met het olympisch handvest van het IOC. In olympische kringen staat het Nederlandse IOC-lid Anton Geesink vrijwel alleen in zijn opvatting dat de sportkoepel een `illegale organisatie' is.

Anton Geesink was gisteren afwezig bij de najaarsvergadering van NOC*NSF, maar zijn geest waarde er wel rond. Zijn kruistocht tegen de `illegaliteit' van de sportkoepel kreeg geen steun van de sportbonden en vanuit het hoofdkantoor van het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne sijpelen berichten door dat het bestuur van NOC*NSF niet van samenstelling hoeft te veranderen.

Geesinks voornaamste klacht is dat de olympische bonden niet conform de voorschriften in meerderheid in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft NOC*NSF bij de fusie acht jaar geleden namelijk bewust gekozen voor een bestuur van onafhankelijke leden. Uit een interview met IOC-voorzitter Jacques Rogge in het gisteren verschenen decembernummer van Sport International mag worden geconcludeerd dat daar geen verandering in zal komen. De Belg, die afgelopen zomer Juan Antonio Samaranch opvolgde, verklaart zelfs niet op de hoogte te zijn van de polemiek tussen Geesink en NOC*NSF. `Dat wist ik niet, maar hij lijkt mij niet zo erg', zegt Rogge letterlijk.

Rogge meent in het interview dat de zaak niet zo ernstig moet worden opgevat als Geesink wil doen voorkomen. De IOC-voorzitter in SI: `Ik ken de juiste toedracht van de zaak niet en aangezien ze nog niet tot mij gekomen is, neem ik aan dat er niets meer aan de hand is dan het afstemmen van de statuten van het IOC en NOC*NSF en dat in harmonie met de Nederlandse wetgeving natuurlijk. Het komt wel in orde. Ik ken NOC*NSF als het voorbeeld van een moderne organisatie'.

Het beeld dat Rogge oproept werd gisteravond bevestigd door het Nederlandse IOC-lid Hein Verbruggen, die de najaarsvergadering van NOC*NSF in tegenstelling tot Geesink wél bijwoonde. Verbruggen verklaarde zich niet te kunnen voorstellen dat het IOC de nationale sportkoepel tot wijziging van de statuten zal dwingen. De invloed van de olympische sportbonden lijkt hem in de huidige structuur van NOC*NSF bovendien voldoende gewaarborgd.

In een reactie op de mededeling van voorzitter Hans Blankert van NOC*NSF dat overeenstemming met het IOC over de bestaande structuur is bereikt, nam voorzitter Piet van der Molen van de Koninklijke Nederlands Atletiekunie (KNAU), staande, uit naam van de grote sportbonden afstand van Geesinks opvatting. Van der Molen: ,,Wij leggen de stelling over een illegale organisatie naast ons neer. De grote sportbonden kunnen volledig instemmen met de wijze waarop het bestuur van NOC*NSF deze zaak heeft afgehandeld.''

Blijkbaar hebben de sportbonden, waar Geesink zich voor inzet, zelf geenszins de behoefte om de structuur te veranderen.

Om de harmonie te herstellen gaat een delegatie van het NOC*NSF-bestuur binnenkort bij Geesink op bezoek. Secretaris Ernst Faber, penningmeester Hans Gerrits Jans en Frits Brink, die communicatie in zijn portefeuille heeft, hopen in een goed gesprek het IOC-lid milder te stemmen en te voorkomen dat het conflict escaleert.

    • Henk Stouwdam