Borst: arts moet blunders al aan patiënt melden

Artsen die bij een behandeling fouten maken, moeten dit altijd aan de patiënt melden. Dit geldt ook als de behandeling buiten hun schuld mislukt of tot onvoorzien ongemak leidt. Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) gisteren geantwoord op vragen in de Tweede Kamer.

Borst legde uit dat deze verplichting voor artsen al is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Zij is wel bereid de wet op dit punt nader laten bekijken. Borst wil voorts in de wet vastleggen dat medisch specialisten en ziekenhuizen ernstig letsel of overlijden als gevolg van een behandeling moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook wil Borst ziekenhuizen wettelijk verplichten in hun jaarverslag de bevindingen op te nemen van de commissie waar fouten en ongevallen worden aangemeld.

Borst was naar de Kamer geroepen naar aanleiding van berichten dat gegevens over medische missers worden vernietigd als een rechter tot openbaarmaking ervan zou besluiten. De landelijke beroepsvereniging van chirurgen, de ziekenhuizen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben dit afgesproken toen voor het eerst werd geëxperimenteerd met het registreren van medische fouten en complicaties, aanvankelijk alleen in één ziekenhuis, later ook landelijk.

Volgens Borst zouden in zo'n geval alleen de landelijk verzamelde gegevens worden vernietigd. In antwoord op vragen van het Kamerlid Weekers (VVD) maakte zij duidelijk dat het zeker in het experimentele stadium niet wenselijk is, op basis van deze gegevens ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De afspraak tast de registratie van de afzonderlijke ziekenhuizen volgens haar niet aan.

De algemene chirurgie is het eerste vakgebied dat al enige tijd fouten en complicaties registreert. Andere specialismen kondigden in de jaren negentig ook aan daarmee aan de slag te gaan en kregen daarvoor eveneens subsidie. Dit heeft tot dusver nog niet tot landelijke afspraken geleid over de te hanteren normen bij de registratie. De registratie van de chirurgen gebeurt voorlopig nog anoniem en is ook nog niet tot afzonderlijke ziekenhuizen of specialisten te herleiden.

Volgens Borst zou het zonder meer openbaar maken van de gegevens leiden tot een onjuist beeld van de kwaliteit van de ziekenhuizen of van afzonderlijke chirurgen. Voor de beoordeling daarvan spelen meer factoren een rol, zoals het soort patiënten dat wordt behandeld. De minister sluit overigens uit dat er onder chirurgen `klungels' rondlopen. ,,Wij hebben een landelijke opleiding tot medisch specialist en er zijn allerlei garanties dat er geen enkele chirurg rondloopt die een klungel is.''