Aspiranten

De groei in de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie (uitgezonderd Turkije) blijft met 3,1 procent in 2001 en 2002 redelijk op niveau.

Volgens de Europese Commissie hebben de meeste kandidaat-lidstaten relatief minder last van de negatieve sentimenten van de financiële markten over opkomende markten wegens de substantiële hervormingen die zij doorvoeren met het oog op EU-toetreding. Een belangrijk deel van het bedrijfsleven is in handen van moederondernemingen in de EU, die de relatief goede resultaten van activiteiten in kandidaat-lidstaten kunnen gebruiken om bedrijfscijfers op te poetsen. Wel neemt de groei van de exportmarkten voor kandidaat-lidstaten fors af door de wereldwijde groeivertraging

Structurele hervormingen en lagere groei leiden tot hogere werkloosheid, in sommige landen zoals Polen oplopend tot meer dan 18 procent. Overheidstekorten lopen gemiddeld iets op tot ruim 4 procent, maar dalen in onder meer de Baltische landen. Turkije heeft in 2001 een groei van -6,8 procent

als gevolg van twee financiële crises.