Apeldoorn krijgt Omnisportcentrum

De gemeente Apeldoorn heeft gisteren, voorafgaand aan de najaarsvergadering van NOC*NSF, de plannen ontvouwd voor Omnisportcentrum, een multifunctionele binnensportaccommodatie voor atletiek, wielrennen en volleybal. Als het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bereid is de ontbrekende 25 miljoen gulden in de investeringskosten voor zijn rekening te nemen, kan het plan in 2004 worden gerealiseerd.

In het Omnisportcentrum zijn een indooratletiek- en een wielerbaan opgenomen. De gemeente Apeldoorn heeft met de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie KNAU en de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie KNWU een convenant gesloten waarin beide sportbonden zich ertoe verplichten alle nationale en internationale wedstrijden aan Apeldoorn toe te wijzen.

Het Omnisportcentrum wordt ook de nieuwe thuishal voor de volleybalclub Dynamo, landskampioen bij de mannen. Bovendien worden nog onderhandelingen gevoerd met de Skatebond Nederland over de aanleg van een skeelerpiste.

Het prestigieuze plan, dat wordt uitgevoerd en geëxploiteerd door de Libéma/Giesbers Groep, is ontworpen door Russ Davenport en Henk Merle van het Engelse architectenbureau FaulknerBrowns. Naast kantoren voorziet Omnisportcentrum ook in tal van commerciële activiteiten, zoals themawinkels en een megabioscoop.

Met name de atletiekunie is ingenomen met het nieuwe centrum, omdat een indoorbaan in Nederland ontbreekt sinds de Houtrusthallen in Den Haag zijn weggevallen. De kosten van het project bedragen 250 miljoen gulden. Uitgegaan wordt van een overheidsbijdrage van 105 miljoen gulden. De gemeente Apeldoorn heeft inmiddels 60 miljoen toegezegd en de provincie Gelderland garandeert nog eens 20 miljoen.

Voor de ontbrekende 25 miljoen heeft Apeldoorn de hoop op het ministerie van VWS gevestigd. Tijdens de begrotingsbehandeling, volgende maand, zal blijken of de plannen kunnen worden verwezenlijkt voor de instelling van een Fonds voor Accommodaties en Evenementen, waaruit volgens plan het ontbrekende bedrag dan betrokken kan worden.

Directeur Topsport Marcel Sturkenboom van NOC*NSF kon gisteren niet zeggen waar, bij een succesvolle lobby, de eerste vrijkomende middelen naartoe gaan. Duidelijk is wel dat Apeldoorn hoog op de prioriteitenlijst staat. Het Gelderse initiatief maakt inmiddels met Papendal (trainingscentrum), Zeist (onder andere KNVB) en Eindhoven (zwemmen) deel uit van de lijst van de vier grote en meest aansprekende projecten in dit opzicht.